2002/02
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Szűcs László

Hely az asztalnál

Már bátran mondhatjuk: periodikává lépett elő Váradunk, hiszen két hónappal első jelentkezésünk után elhagyja a nyomdát az első évfolyam második száma is. Mégpedig azzal a bizakodással, amit az első Várad-példányok kedvező fogadtatása erősít, azzal a bizakodással, ami kezdeti kételyeinket el tudta oszlatni.

Csakhogy e rövid bevezetőnek más apropót szánt a sors: egy váradi költő-barát váratlan halála, egy sajátos életút vége az, ami e pár mondatnyi helyen említést követel. S ha már sorsot említettem – micsoda kegyetlen tréfát űzött azzal, aki egy júniusi délelőtt csöndesen a nemlétbe illant: költői tehetségét nem fűtötte az alkotói tűz lobogása, a halhatatlanságot bármikor odaadta egy pohár mámorító halandóságért, életművét egy helyért az asztal mellett. Nyomokban sem volt meg benne a bizonyítási vágy, a műkedvelők s a féltehetségek törtetése. S a versei? Mint egy eltévedt pillangócsapat a Fő utca málló homlokzatú bérpalotáinak tetői felett. Persze, akár azt is kérdezhetnők, kevesebbet ér-e a távozó azáltal, hogy kötet nélkül hagyta hátra maga mögött az élőket, súlytalanabbak-e szövegei azáltal, hogy napilapok kollekcióiban sárgulnak, szétszóródtak időben és térben. Idézni is talán csak Pataki Pista tudná egypár sorát...

Barátaim, mégiscsak össze kellene rakni egy könyvet Hunyadi Mátyás verseiből! Mert szimbólum ő, akár jó, akár rossz emlékezetünk őrzi. Egy név, egy arc, mely változatlanságával megtartott valamit a hetvenes-nyolcvanas évek Váradjából. Ha már rá nem tudtunk vigyázni, költészetét őrizzük meg magunknak. Vagy az utókornak.


A szerző további írásai


Vers
Csiki László: Sebzett vizek
Farkas Antal: Delelő
Gát Anna: Mik vagyunk?
Geiger György: Elfogult írás borról, trombitáról, avagy csendes kötekedés egy Márai-félmondattal
Gittai István: Készülődés labdázásra
Gittai István: Ritmikus cammogás
Nichita Stănescu: Megvadítás
Nichita Stănescu: Költői hitvallás
Sall László: a gyermekkor vége
Szűcs László: Arcképvázlat
Tüzes Bálint: Ady
Tüzes Bálint: Földközeli virulás
Zudor János: A Villon eltüntetése című programból
Próza
Bogdán László: A NYULAK MIATYÁNKJA - Páskándi Géza emlékének
Eörsi István: Bölcselkedés a bölcsességről
Ferenc Zsolt: Hét földrész
Nagyálmos Ildikó: Lélek nélküli doboz
Nikolits Árpád: Hajnali vetítés
Törzsasztal
Mert ez is jó fiú, az is jó fiú - Beszélgetés a Törzsasztalnál a Varadinumról
Interjú
Az irodalom annyira fontos, amennyire fontossá tesszük (A Várad kérdéseire Sántha Attila költő, az E-MIL ügyvezetője válaszolt)
Művészet
A szürrealizmus mélylelki víziói (Szabados Árpád képei a Váradban)
História
Barna Imre: Idézetek egy családregényből
Pivárcsi István: Váradi legendárium
Literatúra
Péter I. Zoltán: Ady és a váradi kávéházak
Pomogáts Béla: A biharfüredi kísérlet
Szilágyi Aladár: „Ez lesz az új világosság, az új nap, amely felragyog” (Az olasz költészet kezdeteitől Dante Isteni színjátékáig)
Tavaszi Hajnal: Hagyaték - Diamandi Viktória levelei Horváth Imréhez
Tanulmány
Lovas István: Várható fejlődés a természettudományokban
Szilágyi Györgyi - Flóra Gábor: Vallásos öntudat és kötődés az egyházhoz Nagyváradon
Kritika
Fábián Sándor: A májusi lány verskertje
Indig Ottó: Alkony Várad felett (Horváth Imre válogatott versei)
Lipcsei Márta: Gondolat-diffrakciók
Molnár Judit: Tenyéren a világ
Tavaszi Hajnal: Széljegyzetek egy helytörténeti bibliográfiához

impresszumszerzői jogok