2003/01
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Szűcs László

Kopogtasson új nemzedék!

Sanyarú a sorsa a felfedezőnek, aki már jó ideje nem fedezett fel semmit, s csupán korábbi találmányairól készít időnként újabb és újabb leírásokat, rendszerezi azokat, kartotékol, adminisztrál. Sanyarú a sorsa a szerkesztőnek, aki hiába lesi a postaládát, az e-mailek inboxát, a kopogtatásra kiéhezett ajtó csöndjét, ha lassacskán már években kell az időt számolnia, amikor egy igazán tehetséges fiatal kéziratával utoljára jelentkezett. Hová lett a világmegváltó szándékú új generáció?


Bezzeg az Ady-kör idején – mondhatnám –, hetvenvalahányban meg nyolcvanvalahányban időnként rajzottak a tehetséggel vagy némelykor annak a délibábos látszatával megáldottak. Persze a bezzegeken én is csak bosszankodtam annak idején, de a helyzet akkor is az, ami: újabban alig-alig írnak a tizenévesek, esetleg alig-alig van bennük késztetés, bátorság ahhoz, hogy zsengéiket bárhol is közreadják. Legfönnebb valahol a neten?


Persze a hibát elsősorban ne bennük keressük. Legkönnyebb a változó világot szidni, meg az alkotni buzdításra alkalmatlan iskolai miliőt (leszámítva egy-egy igazi műhelyt létrehozó üdítő kivételt). Korábban a kellő fórum – a műhely jellegű irodalmi köri tevékenység – hiányát is említhettük, viszont a közlés lehetősége egy esztendeje e lapokon immár adott. Ráadásul a Várad több folyóirattársától eltérően nem hónapokra, félévekre előre szerkesztődik, akár a lapzárta napjaiban is besurranhat egy-egy jó kézirat. Tehát kéne talán egy újabb pályázat, valami felhívás, vonzó akció, szerzőcsalogatás, bátorítás. Hogy az a bizonyos új nemzedék – na jó, akár ketten-hárman is bekopogjanak végre.


A szerző további írásai


Vers
Bajor Andor: Füstöl az acélkalapács
Barabás Zoltán: Lefoszlik rólad minden
Morvay László: Készülődünk…
Nagyálmos Ildikó: Éósz vágya
Nagyálmos Ildikó: Kinn a hóban
Nagyálmos Ildikó: A parton túl
Nichita Stănescu: Az ének lelke
Nichita Stănescu: A kiáltás és a hó
Nichita Stănescu: Dal
Nichita Stănescu: A kő halála
Pataki István: pálya
Pataki István: lovas
Pataki István: figyeeelj
Payer Imre: A hazug címer
Payer Imre: Rámnyomul, rámnehezül
Tüzes Bálint: Dsida
Tüzes Bálint: Kicsi tény
Tüzes Bálint: Nagyravágyó félelem
Tüzes Bálint: Téli imádság
Próza
Bajor Andor: Bajor Andor levele a nagyváradi Ady Endre irodalmi körhöz
Bodor Béla: Városablak (Fejezet egy regényből) - Dallamos elgombásodás
Bogdán László: „Zöld szemed: a Poprád!…” (Regényrészlet)
Csiki László: 1984
Geiger György: De mi végre is ez a fotografálás dolog? - avagy magyarázkodás egy meg sem rendezett kiállítás okán
Implon Irén: Tabéry tollához vezető emlékek (Lírai vallomás)
Kalász Márton: Ady, az eligazító
Oláh János: Álmatlan éjszaka
Művészet
A lapszám képzőművészeiről
Memoár
Gittai István: Negyvenévnyi rendigényben
História
Demény Lajos: Gróf Széchenyi István, Nagyvárad és Bukarest
Dr. Szőcs Károly: A terror anatómiája, avagy a hadviselés aszimmetriája
Kordics Imre: A váradi és micskei Baranyi család
Kupán Árpád: A magyar szabadkőművesek első országos vándorgyűléséről
Mihálka Zoltán: Kossuth – a magyar polgárosodás úttörője
Toró Tibor: Bolyai János Nagyváradon (A holnaposok Bolyai-emlékezete)
Kritika
Gittai István: Olvasmányos, ízes novellák
Tuduka Oszkár: Koncertről koncertre

impresszumszerzői jogok