2003/02
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Szilágyi Aladár

Hubay Miklós köszöntése

Tizenkét esztendeje van szerencsém személyesen ismerhetni Hubay Miklóst. Találkozásainkkor, lett légyen azok színtere a tokaji írótábor, a teátrum próbaterme avagy a váradi utca, alkalma népesebb egybenyüzsdülés avagy interjúkészítés kínálta lehetőség, megannyiszor magával ragadott személyiségének varázsa, a bensőjéből áradó bölcs derű, szellemének frissessége, emlékezetének bámulatos ereje. Az egyetemes kultúra és a nemzeti hagyományok értékeivel, a mítoszok világával és a modern dramaturgia eszközeivel egyaránt építkező drámaíró, az összefoglaló jellegű eszszék, mélyenszántó kritikák szerzője, a tanár, a magyar irodalom utazó nagykövete életműve (élete és művei) révén máiglan lankadatlan erővel hat, alkot és gyarapít.

Önmagával szembeni már-már kíméletlen igényességének, teljességre való törekvésének köszönhető, hogy megannyi opusát többször kiigazította, átírta, újraírta. Igaz, az utóbbira a kényszerűség is rávitte, hiszen megtörtént, hogy egyik kézirata egyetlen példányának valamelyik argentínai szállodában nyoma veszett. Arra is volt példa, hogy amikor a szolgálatos hazai éberek letiltották műveit a színpadról, és műfordításokkal kereste a kenyerét, egyetlen hét alatt egy francia szerző „bőrébe bújva” alkotta meg a darabját.

Mostanság hazajár szülővárosába, Budapest és Nagyvárad között ingázva végez műhelymunkát a Freud, vagy az álomfejtő álma című drámájának színrevitelén dolgozva darabja debreceni játékmesterével és váradi előadóival. Az életét hol Budapesten, hol Genfben, hol Firenzében, sok helyütt töltő Hubay Miklós most egy kicsit hazaköltözött abba a városba, ahol 1918. április 3-án látta meg a napvilágot.


A szerző további írásai


Vers
Balázs Tibor: Álomjáték avagy a hetedik ébredés
Barabás Zoltán: Homályhatáron
Barabás Zoltán: Balkáni átok ül a szemeken
Dénes László: Trubadúrfi májusban felhívja Iringót
Fábián Imre: Mátkám
Fábián Sándor: Ahol én voltam
Fried Noémi Lujza: Március
Fried Noémi Lujza: Válaszvers (Tominak)
Fried Noémi Lujza: Téli altató
Karafiáth Orsolya: Irány, pontatlan
Karafiáth Orsolya: Az aranyhal
Karafiáth Orsolya: A Vágy Érintése Ruhagyár legfrissebb kollekciója
Kinde Annamária: Arad. Főtér: a terroristák
Lipcsei Márta: Az igazság
Lipcsei Márta: Évszakok
Lipcsei Márta: Pereg az avar
Murányi Sándor Olivér: Az elveszett szerelem megtalálása
Murányi Sándor Olivér: Párizsi morzsák
Murányi Sándor Olivér: Három haiku
Próza
Demeter Szilárd: Az egérfelügyelő (részlet)
Kádár Ferenc: Képek az alföld szegletéből (részlet egy hosszabb kísérletből)
Kocsis Csaba: Gyönyörű harangszó
Tar Sándor: Áprilisi tréfa
Tar Sándor: Tavasz van, május
Tar Sándor: A férj illata
Tar Sándor: Az új beteg
Literatúra
Tavaszi Hajnal: Három levél Horváth Imre hagyatékából
Memoár
Dr. Constantin Mălinaş: Ady csillagzata alatt
Gittai István: Margitta emlékközelben
Gittai István: Katonadolog
Művészet
Aknai Katalin: Talált kép
História
Péter I. Zoltán: A török világ építészete Nagyváradon
Törzsasztal
„Fiúk, nulla százalék esély van...” - Emlékezés egy soha meg nem született váradi folyóiratra
Tanulmány
Fried István: Neubauer Pál irodalmak/kultúrák között
Papp László: A fizika és a matematika néhány egyetemes törvényének és szabályának érvényesülése az emberi társadalomban (1.)
Sz. Pallai Ágnes: Fórum Színház: ahol a nézők is játszhatnak
Kritika
Barabás Zoltán: Ablakok törnek (Jánky Béla verskötetéről)
Molnár Judit: Mondatnyomok (Nikolits Árpád kötetéről)
Varga Gábor: Gittai István tizenkettedik kötete

impresszumszerzői jogok