2004/04
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Szűcs László

Lámpatényben

Különösen esti órákban meghökkentő a látvány, amely a határ felől Váradra érkezőben akár azt a gondolatot is ébresztheti, hogy finoman szólva vigalmi negyedben jár. Ugyanis sok kicsi vörös lámpa alkotja azt a – figyelemfelkeltő szándékot kiválóan megvalósító – fényreklámot, mely a váradi Dacia sugárúton (volt Március 6. út, egykori Műút) öltözteti harsány pirosba még a közeli tömbházak falait is. Más nagyvárosokban is találkozni hasonlóval, egy környezetvédelmi alapítvány közreműködésével, kezdeményezésére a város három pontján mért légszennyezettségi adatokat s az egészségügyi értékhatárokat villogtatja az autósok és a járókelők szemébe a felirat. A jó hír hozója – mondhatnám a látványról, hiszen szobroztam már a tábla előtt reggeli csúcsforgalomban, moccanatlan levegőjú nyár végi délutánon s csendes késő esti órán egyaránt, a piros lámpácskák alkotta számok mindig megnyugtató helyzetről tanúskodtak: csupán a határérték tizede, huszada, harmincada volt a levegőben a szennyező anyag: kén-dioxid, szén-monoxid, illetve az allergiásoknak oly sok kellemetlenséget okozó por. Tehát a tábla szerint tiszta a levegő, tán ózontól is dús Váradon. Bennfentes ismerősöm mondja – tehát nem én állítom –: finoman szólva kozmetikázzák a tényeket, ez a tábla nem arra hivatott, hogy az embereket ijesztgetve a tényekről árulkodjon.
Elég tágas a két széles út találkozása alkotta körforgalom, így akár ötletbörzét is hirdethetnének hasonló digitális közérzetjavító próbálkozásokra. Mérhetné, mondjuk, egy műszer a közérzetünket. Egy érzékelő a Fő utcán, egy a városperemi lakónegyedek valamelyikében s egy a hegyaljai villasoron. Vagy jelezhetné egy másik tábla a kulturális igények szintjét: könyvvásárlási, színházba járási, tárlatlátogatási hajlandóságunkat. Ha igaz lenne a kegyes csalás, s utóbbi példámra is érvényesíthető, ez esetben megfordulnának a számok, s azt mutatnák: száztíz–százharminc százalékban múljuk felül a hivatalos elvárásokat.
De hát miért is csodálkozunk? A tükörtől a valóságosnál kedvezőbb képre számítani több évezredes hagyomány.


A szerző további írásai


Vers
Balázs Dóra: Miért ne gondolnék Rád ezután?
Barabás Zoltán: A szétzúzott virágfej alatt
Barabás Zoltán: Nem kezdődik semmi
Eszteró István: Áthajlások
Eszteró István: Akvárium
Eszteró István: EU-derbi, több futamra
Fábián Sándor: Mi, gyaloglók s félig-gyaloglók
Fábián Sándor: Lorántffy Zsuzsanna szobránál
Fábián Sándor: Temetőkben
Gál Éva Emese: Ének
Gál Éva Emese: Szonett a szülőföldhöz
Gál Éva Emese: Fényhaza
Kalász Márton: Utóhang egy szerelmes elégiához
Kalász Márton: Más esték, más rurália
Kalász Márton: Mese
Kovács katáng Ferenc: Egy fiú és egy lány VII
Töröcskei Bence: Egyedül vagyok és fázom
Töröcskei Bence: Emlékezet
Töröcskei Bence: Három sírfelirat
Töröcskei Bence: ***
Töröcskei Bence: Anyám
Tüzes Bálint: Szőlőlevélre
Tüzes Bálint: Ady-vízió
Próza
Barok Márk: Levél feneüldözött Szépségességednek, avagy veszélybenforgásod mibenlétéről
Barok Márk: A szörnyű könyv
Karcagi Magyar Margit: Erőszak nélkül
Karcagi Magyar Margit: A korcs
Karcagi Magyar Margit: Alázat a pusztának
Karcagi Magyar Margit: A lepedő
Traian Ştef: V. Ének - Melyben ismét szó van a Hegyi Templomról, és vitatkozni kezd Szerző és a Beszély Szelleme
Varga Gábor: Confessionis
Prózapályázat
Murányi Sándor Olivér: Pisztrángrebbenés
Tóth Ágnes: Csendélet
Művészet
Szilágyi Aladár: Aki csapdába fogta a fényt
Kultúra
Dánielisz Endre: Találkozásom a néprajzzal
Péter I. Zoltán: Nagyvárad egykori hídjai
Székelyhidi Ágoston: Móricz Zsigmond egyetemessége
Memoár
Gittai István: A kis haza kísértése
Gittai István: Szada
Szilágyi Aladár: Fejtő a Müllerájban
Társadalom
Dr. Szőcs Károly: Voltam katona Váradon, avagy milyen hadseregre van szükség manapság?
Kupán Árpád: Áchim L. András parasztvezér alakja a múlt század eleji nagyváradi sajtóban
Pomogáts Béla: Rákóczi alakja a szépirodalom tükrében
Tudomány
Lovas István: Taszító erők a társadalomban és a természetben
Kritika
Szakolczay Lajos: A zuhanás áhítata (Kalász Márton: Más esték, más rurália)
Szilágyi Aladár: A szonettek igézetében

impresszumszerzői jogok