2005/03
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Szűcs László

Vizsgalázálom

Mohács – jellemzi tapasztalt és a hivatásával őszinte érdeklődéssel és kellő alapossággal foglalkozó pedagógus ismerősöm, ugyanakkor neve mellőzését kérve, a kisérettségiként is aposztrofált képességvizsga bihari, váradi tapasztalatait, illetve eredményeit, eredménytelenségeit összegezve. Pedig elhihetik, ebben a tárgykörben nekünk – s még inkább az általános iskolát bevégző kamaszoknak – nem kell Mohács. Az nem.
Esetleg egy másfajta oktatáspolitika, másfajta iskolai szemlélet meghonosítása. (Például egyszer legalább szó szerint értelmezni a vizsgakövetelményt, s lexikális tudás helyett, amelyet feleletekkel, félévi dolgozatokkal előzőleg már felmérhettek, tényleg képességet vizsgálni, azt, ami a gyerekekből manapság a legkevésbé érdekel vizsgáztatót, illetve tanárt, hétköznapi helyzetekben is.) Sajnos ma még az a világlátás uralkodó, amely az iskolarendszer eredményességét abban méri, hány aranyérmet hozunk haza a nemzetközi tantárgyversenyekről.
Visszatérve a képességvizsgán az idén is tapasztalt tömeges bukásokra, bizony nem tudok elképzelni – különösen nem a magánszektorban – olyan ágazatot, ahol ilyen tömeges méretű „selejt” előállítása esetén ne változtatnának a technológián, nem beszélve a kudarcért felelős személyi állományról. Márpedig a figyelmeztető jelek évek óta megmutatkoznak. (Nyitok még egy zárójelet. Igazából az sem természetes állapot, hogy tizenkét-tizennégy éves kamaszoktól felfelé, de nem ritkán már elemi osztályosoknál is, a gyerekemberek zöme egyszerűen esélytelen a továbblépésre akkor, ha több tantárgyból párhuzamosan nem különórákon szerzi be a felszínen maradáshoz szükséges ismereteket.)
Bizony eljött az ideje annak, hogy a szakemberek őszintén feltárják a bajok okát. Különben hogyan fogunk továbbra is évről évre ezerszámra kitermelni tehetséges pályakezdő fiatalokat Magyarország és Nyugat-Európa kényes ízlésű munkaerőpiacára?
Ráadásul nyakunkon a demográfiai árok, a jövő ilyenkor képességvizsgázó fiatalok eleve jóval kevesebben lesznek, hiszen a zömük a decemberi forradalom után fogant. Úgy is mondhatnám, minél kevesebb a diák, annál nagyobb a felelősség!


A szerző további írásai


Vers
Árvai Ferenc Ödön: Háromsorosak
Árvai Ferenc Ödön: A kispesti váróban
Barabás Zoltán: A kitaszítottak menetoszlopa útrakész (A Nietzsche-dagerrotípiákból)
Fried Noémi Lujza: Tündérrózsa
Fried Noémi Lujza: A régi ház II.
József Attila: Reménytelenül
Kinde Annamária: Szandra May júniusban
Kinde Annamária: Szandralíz a Csudában
Müller Dezső: Szomorúfűz
Müller Dezső: Rémeket álmodom
Müller Dezső: Tudta az Isten mit csinál
Müller Dezső: Őszi ének
T. Szabó Edit: Verspár (József Attila: Reménytelenül)
Zudor János: Angyalbandi-ballada
Próza
Christl Greller: Az órásmester
Csiki László: Fogantatások
Kultúra
Boka László: Predestináció és utóélet
Szilveszter László Szilárd: Tragikus determináltság és retorikai játék – adalékok József Attila Téli éjszaka című költeményének elemzéséhez
Művészet
Péter I. Zoltán: Huszonnyolc év históriája
Tárnoky Botond: A Mondolat szabadsága - Beszélgetés Demeter Szilárd író-szerkesztővel új kötete apropóján
Ujvárossy László: Kulturális arculattervezés (József Attila születésének 100. évfordulójára)
Társadalom
Törzsasztal. A gondolkodó állat – és egyéb emberfajták
Demény Lajos: Szemben az árral
Gittai István: Egy kis haza
Gittai István: A tempó árnya
Pomogáts Béla: Város és irodalom
Sall László: Esszé lájt
Tudomány
Lovas István: Rend és szabadság a természet világában
Kritika
Gittai István: Közel száz esztendőnk regénye
Tóth Gábor: Maurice Duruflé – francia premier Váradon

impresszumszerzői jogok