2006/02
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Szűcs László

Szólítsa meg a várost

Fontos új rendezvénnyel bővültek az idei Varadinum-napok, e kezdetek óta formáját, arculatát kereső rendezvénysorozat, mely immár tizenötödik alkalommal igyekezett megszólítani kultúrával, lokálpatriotizmussal, közösségformálással s hitbéli üzenettel a váradiakat. De rég is volt már 1992 tavasza, mennyit változott az ország, a város az első Varadinum óta! Kérdés persze az is, hogy a nyolcnapos időtartamúvá állandósult ünnepi hét mennyiben alkalmazkodott e változásokhoz, mit jelent ma a városban élő magyaroknak. Kit hogyan szólít meg?
No de vissza az új elemhez, a Limes nemzetközi könyvvásárhoz, mely nevében is utal a határ menti kulturális kapcsolatokat erősítő szándékra. Rég tudjuk, a magyar könyv helyzete nem jó Váradon, talán éppen ez is motiválta a kezdeményezőket, valamiképpen változtatni azon a helyzeten, hogy más erdélyi nagyvárosokkal szemben nem rendelkezünk erős, komoly szakmai hagyományokra építő kiadókkal, ahogy a könyvesboltok száma, minősége, kínálata sem felel meg az elvárásoknak.

*Lapszámunk illusztrációihoz Nica Ioachim grafikusművész professzor rajztekercséből
és diákjainak munkáiból válogattunk


No de azt a kérdést se hagyjuk veszni, milyenek is ezek az elvárások, a kulturális igény szűkebb pátriánkban. A könyvfesztivál iránti érdeklődés mindenképpen óvatosságra int: ha nincsenek a gyermekprogramok, s nem jön el Váradra Konrád György vagy régi könyve új kiadásának bemutatójára Ranschburg Jenő, akkor szomorú képet mutatna az így 850 összlátogatóról szóló statisztika. Pedig arra sem hivatkozhatunk, hogy a helyi sajtó elhallgatta volna a Limest.
Az már nyilvánvaló, hogy a Varadinumra való időzítés nem volt szerencsés, s ugyan a filharmónia elegáns terme kellemes közeget jelent, a több száz férőhelyes tágasságban bántó volt a nézőszám kamarajellege. Megfontolandó a könyvvásár szabadtérre költöztetése is, érdemes lehet kivinni a könyvet az utcára. Nem vitás, folytatni kell a Limest, méghozzá úgy, hogy az valóban szólítsa meg a várost.


A szerző további írásai


Riportpályázat
Az irodalmiriport- és a négysorospályázat eredményei
Bányai Tamás: Vilma kisasszony látogatása
Barok Márk - Horváth Gábor: A HM nyíl
Demény Péter: Remény a szatyorban
Kiss Andrea: Két évig az urnatárolóban
Kocsis Csaba: Föld, levegő, víz és tisztítótűz
Miczki Gábor: Rendőrélet, avagy egy rendőr is ember
Novák Valentin: A zene igájában
Schneider Németh Antal: „Szíve meghasada…”
Vers
Balázs Dóra: Haikuk
Kinde Annamária: Még egy szerelmes utcabál
Lárai Eszter: A kisleánykor panaszaiból
Lipcsei Márta: Kéküveg nyár
Lipcsei Márta: Elkésve emlékezni
Lipcsei Márta: Körös-part
Lipcsei Márta: Hangok, képek
Lipcsei Márta: Kövesudvar
Mahagóni Eszter: Ujjgyakorlatok
Mahagóni Eszter: itt van most
Majoros Enikő : Karika
Majoros Enikő : Kell ez
Majoros Enikő : Szeresd a magányt
Ovlachi (Hasznosi) Aliz: Anyámat hőssé avatták…
Ovlachi (Hasznosi) Aliz: A nő
Váradi Bódis Éva: panoptikum
Váradi Bódis Éva: lebegés
Váradi Bódis Éva: kopjafa
Váradi Bódis Éva: amikor hozzám szólt az Úr
Váradi Bódis Éva: fa hó alatt
Művészet
Székely Sebestyén György: Rajz. Látvány és kutatás
Társadalom
Fábián Sándor: Lakóim voltak 3. (Páskándi Géza, gyümölcs és gyökér között a törzs)
Lakatos Artúr Loránd: Szálasi Ferenc és a hungarizmus ideológiája
Kultúra
Kupán Árpád: Nagyvárad a mozivásznon II. (Filmgyártási próbálkozások és sikerek a 20. század első évtizedeiben)
Kritika
Aniszi Kálmán: Őszbe hajló
Barabás Zoltán: Életgyakorlatok
Fábián Sándor: Nikolits Árpád mesterhármasa
Gaál Botond: Albert Einstein válogatott írásai
Gittai István: Figyelemfelkeltőül két kisregényről
Képtár
Válogatás Nica Ioachim grafikusművész rajztekercséből és diákjai műveiből

impresszumszerzői jogok