2007/04
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Szűcs László

Figyelmen belül

Pincéből a Parnasszusra címmel írtam nemrég előszót egy új váradi versantológiába. A talányos Versen kívül címet viselő válogatás szerzőinek parnasszusi belépőt megelőlegező bizalom mellett magának az együttes jelentkezésnek a jelentősége az, ami figyelmet érdemel a váradiak részéről. Különösen akkor, ha azokra az évekre gondolunk, amelyek ínségesnek bizonyultak az új arcok, új szerzők fellépése tekintetében. Talán most a körülmények is kedvezőbbek: van tér a közlésre, van hely a megmutatkozásra.

*A Várad 2007/4-5 összevont lapszámának fedőlapja


A diákszövetség pincéjében alakult író-olvasó kör együttléteinek mellékterméke úgymond ez a kötet, hiszen a fő cél a tanulás, a kortárs irodalom megismerése, az értékvadászat. Mindennek logikus következménye is volt, hogy a fiatalok előbb-utóbb saját kézirataikkal is előálljanak, s az anyag példás ambícióval és példás gyorsasággal nyomdafestéket látott. Tudjuk, egy antológia megjelenése nem feltétlenül képes önmagában megpezsdíteni a város kulturális életét, ahogy azzal sem áltatjuk magunkat, hogy ez a válogatás egyből a romániai magyar irodalom első vonalába emeli a kör alkotó tagjait. Abban viszont már sokkal inkább biztos vagyok, hogy a maguk nemzedéki közegében felkeltheti az érdeklődést, figyelemre, visszajelzésre késztethet a kör és a könyv, újabb nevek bukkanhatnak fel a kör író és olvasó tagjai mellett. S jelentőségük növekedésével egyre kevésbé lesz fontos a nemzedéki behatároltság.
Jó lenne, ha a hangsúly továbbra is az értékek megismerésén, értékek teremtésén maradna, ez a szemlélet válna szűkebb környezetünk irodalmi, kulturális történéseinek főcsapásává, nem a még mindig jellemző múltünneplés és fesztivizmus. Számomra ma a Versen kívül körének tagjai, illetve lehetséges társaik fontosabbak a holnaposoknál. Talán ezért még ők, a valóban újat akarók sem haragudnának meg. A szándék szintjén megállja a helyét a hasonlat, még akkor is, ha közben azt sem feledjük: ez a Várad már egy másik Várad.


A szerző további írásai


Vers
Dobozi Eszter: Vászon s olaj
Dobozi Eszter: Háló
Dobozi Eszter: Zarándok
George Bacovia: Cölöpház (Lacustră)
George Bacovia: Neurosis (Nevroză)
George Bacovia: Éjidőn (Nocturnă)
Gittai István: Elégikus kadenciák
Kenéz Ferenc: Vers és környéke: Kibeszélő-s(z)ó
Kenéz Ferenc: Vers és környéke 3. A liszt világ
Kenéz Ferenc: Vers és környéke 4. Illyés Kinga szaval
Kenéz Ferenc: Vers és környéke 16. Nagyváradi emlék
Kenéz Ferenc: Vers és környéke 20. A szülőföld átrendezése
Kenéz Ferenc: Vers és környéke 32. Az autóversenyző
Kenéz Ferenc: Vers és környéke 33. Kívül az ajtón
Kenéz Ferenc: Vers és környéke 38. Topogás innen is, onnan is
Kondor Ilona: Tűntén a zúzó időnek...
Kondor Ilona: Egy szál rózsa
Kondor Ilona: Négysoros
Lászlóffy Csaba: Profán ballada
Lászlóffy Csaba: Szembesülés
Lászlóffy Csaba: Micsoda morbid
Lászlóffy Csaba: Madrigál a sötétülő nyárban
Székely Lóránd: Inspirálj
Székely Lóránd: Fantomodat sétáltattam...
Próza
Kakas Márton: Új Szmissziász – melyben elbeszéltetik Kovács Aranka (Aranka Smith) irodalom-tanárnő feltámadása és újbóli meghalása
Tóth Ágnes: Csak semmi malőr - Vígjáték egy felvonásban
Varga Gábor: Confessionis 2.
Művészet
Ujvárossy László: A lengyel színházplakát
Társadalom
Bokor Zsuzsa: Korlátok és korlátozások. A prostitúció fogalmának telítődő kiüresedéséről
Szabó Árpád Töhötöm: A falu és a közösség ereje: mit gondolunk a faluról, és miért gondoljuk azt?
Kultúra
Bágyoni Szabó István: Kós Károly az elismerések tükrében
Dr. Szőcs Károly: Radványi megvakulásának valószínű okáról
Kritika
Bökös Borbála: Véletlenek márpedig nincsenek
Fazakas Márta: Vendégségben Kőrösi Csoma Sándorral (Az élet vendége. Szemző Tibor filmje, 2006)
Gittai István: Titkokkal szeretően - Jakobovits Miklós tárlata Óbudán
Gittai István: Van Gogh a Szépmûvészetiben
Lakatos Artúr: A reklám története Romániában
Szászi Zoltán: Kútbanézők
Képtár
A lengyel színházplakát

impresszumszerzői jogok