2008/01
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Szűcs László

A Holnapban a mát is

Kincsekkel lettem gazdagabb nemrég a magyar kultúra napján. Az életműdíját átvenni Szalontáról Váradra érkező Dánielisz tanár úr egy folyóirat két példányával ajándékozott meg, méghozzá a Nyugat egy-egy számával a húszas évek első, illetve második feléből. Azzal a Nyugattal, amelyik megjelenésének centenáriumát az idén ünnepeljük. Akárcsak A Holnapét, amelyből ugyan nem lett folyóirat, társaságként is inkább szimbolikus módon működött, de a kezdeményezés nyomán létrejött két antológia alighanem a huszadik század magyar irodalmának legfontosabb nem budapesti kötődésű eredménye.

*A 2008. évi első lapszámunk borítója

Mi sem jelzi hívebben e két irodalomtörténeti momentum fontosságát, mint hogy sajátos fogalommá, minőséggé vált nyugatosnak, holnaposnak lenni. A különbség persze az, hogy utóbbinak nem beszélhetünk újabb és újabb nemzedékeiről, bár nyilván sokan, sokféle időben vallották magukat a holnaposok szellemi utódainak, követőinek. S akár a folyóiratról, akár az antológiákról van szó, az alkotó művészek mellett ne feledkezzünk meg azokról a szervező háttéremberekről sem, akik nélkül ma nem beszélhetnénk a korszak e két fontos pillanatáról.
Ereklyeként lapozgatom hát e két Nyugat-számot, de ennél is fontosabb azzal szembesülni, hogy ezek csöppet sem holt múzeumi darabok, tartalmuk, nyelvük, tematikájuk ma is rendkívüli, izgalmas olvasmányt kínál. Ha nem lennék naiv, azt hinném, valósággal szétkapkodta a kor olvasója. S nem csupán irodalmi, hanem sajtócsemegét is jelent például Móricz Zsigmond egyik riportja felvidéki és erdélyi kalandozásairól. Ahogy az sem mellékes, hogy – alighanem a fent dicsért háttéremberek jóvoltából – mai szóval élve multicégek reklámjai is segítették a nyugatosokat.
Amilyen élő ez a lap, amennyire élő a Nyugat és A Holnap kiválóságainak életműve, oly élőként kellene ezen a centenáriumon ünnepelve emlékezni. Hiszen kötelességtudatból, megszokásból letudott rendezvényekből van épp elég, muszáj-mementóból, formális főhajtásból, fesztív lényegkerülésből ugyancsak. No és persze A Holnapban a mát is keressük, ne csak a tegnapot, mai jelentéstartalmat, párhuzamot. E szellemi kincseket ne holt múzeumi tárgynak tekintsük. Olvasni, újraolvasni hát…


A szerző további írásai


Vers
Horváth Imre hagyatékából
Balla D. Károly: Relaktív
Balla D. Károly: Elsőre doboz
Christl Greller: Éjjeli csönd
Christl Greller: Élet-jelek
Christl Greller: Térfélcsere
Christl Greller: vérég
Christl Greller: a levélmérlegen
Fábián Sándor: Hamis értelem
Fábián Sándor: Toldalék
Fábián Sándor: Csonka szonett
Gittai István: Telefonhívás üdvös időben
Gittai István: Monarchiás
Gittai István: Lófürösztés
Gittai István: A morfondírozás öröméről
Horváth Imre: Óvatosan
Horváth Imre: Közbeszólás
Horváth Imre: Szembe nézet
Horváth Imre: Üzenet
Horváth Imre: Strófák - Rákos Sándor után
Horváth Imre: Esedezem
Horváth Imre: Áhítattal
Horváth Imre: Töredékek
Próza
Bogdán László: Emberfej formájú sziklák - Részlet a Tatjána című regényből
Flóra Ágnes: Rekviem
Flóra Ágnes: Café Mozart espresso
Novák Valentin: Biztos fogyás – állatmesék (Részletek a szerzőnek a Pont kiadónál hamarosan megjelenő kötetéből)
Váradi Nagy Pál: Épp testben
Fordítóműhely
Christl Greller: szakítópróba
Christl Greller: egy szerelem
Christl Greller: döbbenet
Christl Greller: Nyáréj Karintiában
Junior
Szőke Zsolt: A létem
Szőke Zsolt: A magány megértése
Szőke Zsolt: Én és Te
Szőke Zsolt: Ember
Szőke Zsolt: Feri
Művészet
Szombathy Bálint: A teremtés elenyészik
Törzsasztal
A Várad vendége: Csaplár Vilmos
Társadalom
Varga Gábor: Confessionis IV.
Kultúra
Dánielisz Endre: Ezután ki vigyáz a pacsirtára? - Elbúcsúztunk Nagy Ilonától
Filep Tamás Gusztáv: Reb Markovits meg a front
Nagy Ilona: A váradi dombtetőn
Nagy Ilona: Könyörgés a pacsirtáért
Péter I. Zoltán: A Holnap centenáriuma
Kritika
Gittai István: Monográfia az Érmellék szőlészetéről, borászatáról
Gittai István: Barátok, cimborák, múzsák
Gittai István: Életforma – életmû
Képtár
Erőss István, "aki mindenütt otthon van"

impresszumszerzői jogok