2008/07
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Szűcs László

A Holnaptól száz évre

Azért nem sok olyan kötetet tudunk felmutatni, amely alig hetven példányban elkelve, túl azon, hogy országos visszhangot váltott ki, valóságos forradalmi hangulatot teremtett a maga korában, s hatása, jelentősége ma, száz év múltán is vitathatatlan. Ahogy az is, hogy a korabeli vitacikkek mindmáig aktuális kérdéseket feszegetnek.

*A 2008/7-8. összevont lapszám címlapja

Ezt hozta hát A Holnap, hét költő nagyváradi fellépése, antológiája. S ennek a centenáriumán próbáljuk most a Váradban felmutatni ennek az irodalmi forradalmat gyújtó szikrának érdemeit. Kérdés persze, melyik a legfontosabb holnapos momentum, amelynek felidézésével ráirányíthatjuk a mai olvasói figyelmet a holnaposokra. A legendás névadás napja, az antológia megjelenése? Netán az első közös nyilvános fellépésük? Lényegtelen.

Mindennél fontosabb a hatás, amit A Holnap a kortársakra, híveire és ellenségeire, az őket követőkre és elutasítókra gyakorolt. Tudjuk, a holnaposok forradalma győzött, illetve győzelemre vitték mások, a Nyugat, azok az alkotók, akik hatása, elfogadottsága már nem hetven példányban, hetven olvasóban mérhető. Persze mit számít a példányszám, a tömeghatás mindezek után?

Jó, hogy A Holnapot nem felejtette el Várad, nem felejtette el Budapest – miért is felejtették volna el azt, ami élő, érdekes, izgalmas ma is. Ahogy 88-ban sem, az Ady kör mindmáig emlékezetes, telt házas estjén a legsötétebb hónapokban, ahogy ott volt A Holnap példája – bár a szerénység tiltott bármiféle ilyen összevetést – 89 decemberében, még a diktatúrából kicsempészett váradi versekből összeálló, ugyancsak hétszerzős Gyakorlótér antológia megjelenésekor.

Zúgolódhatnék, miért is nem viseli ma minden holnapos nevét váradi utca; rosszmájúskodhatnék, vajon a pár éve megjelent reprint kiadásnak hány vásárlója akadt; tudva persze azt is, hogy manapság aligha bontakoztatna ki országos sajtópolémiát bármiféle irodalmi próbálkozásról. Más időket élünk, Adyék holnaputánját, erős visszavágyódással az ő jelenükbe.

Nekem A Holnapra gondolva a legjobb váradinak lenni. És ezt tőlem, tőlünk senki nem veheti el.


A szerző további írásai


Vers
Barabás Zoltán: Lelkedzenek (Grabarits István barátomnak biztatásul)
Fábián Sándor: Vágta tüll-világba
Fábián Sándor: Kimenős
Fábián Sándor: Rettenet nagyidőben (Az idézőjelbe tett sorok a 14. zsoltárból)
Gittai István: Nosztalgia-lángok
Gittai István: Bordal-szerű dal
Kinde Annamária: Hercegbőrben
Próza
Böszörményi Zoltán: Az éj puha teste (regényrészlet)
Holnap 100
A Holnap kronológiája
Ady Endre: Mi lesz holnap?
Ady Endre: Magyar vétkek bíborban
Andor Csaba: Emõd Tamás
Babits Mihály: Sírvers
Boka László: Egy Dutka-versről, és ami mögötte van…
Dutka Ákos: Elereszt a puszta
Nemeskéri Erika: Antal Sándor levele Stockholmból Osvát Ernőhöz
Rózsafalvi Zsuzsanna: A Holnap tegnapja (Schöpflin és A Holnap)
Szakolczay Lajos: A Holnap és a „kicsik” (Miklós Jutka, Emõd Tamás, Dutka Ákos, Balázs Béla)
Székelyhidi Ágoston: A Holnap szerepe és példája
Polémia
Almanach-vita A Holnapról
Ábrányi Emil: A legujabb irodalom
Ady Endre: Magyar lelkek forradalma (Strófák)
Balázs Béla: Az órák
Beöthy Zsolt: Régi szavak uj czimre
Dutka Ákos: A Holnap
Dutka Ákos: Égő asztagok
Emőd Tamás: Rab prédikátorok éneke
Ignotus: Nemzeti-e a mai irodalom?
Juhász Gyula: Szögedi interieur
Kabos Ede: Horror juventutis
Miklós Jenő: Forrongás
Miklós Jutka: Uram, miért?
Rákosi Jenő: Holnaposokról és modernekről
Szabolcska Mihály: Ma, holnap és holnapután
Dokumentumok
Fenyő Miksa: Hadi készülődések
Hatvany Lajos: A holnap (Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emõd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka versei. Összeállitotta Antal Sándor.)
Lukács György: Új magyar költők. A Holnap
Kritika
Balajthy Ágnes: Árnyak és árnyas kerthelyiségek.Olvasónapló (Borbély szilárd Árnyképrajzoló és Bán Zoltán András Susánka és Selyempina c. könyvéről)
Képtár
Nana Watanabe és Javier Vallhonrat fotóművészete

impresszumszerzői jogok