2008/12
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Szűcs László

Lehangoló litera-túra

December első napjaiban több Bihar megyei vidéki iskolában adódott lehetőségünk bemutatni a Váradot, illetve röviden beszélgetni tizenöt-tizenhét éves fiatalokkal. Hogy a lapról eddig nem sokat tudtak, ezen a legkevésbé sem lepődtünk meg, talán abban bízhatunk, hogy mivel a többségük rendszeresen internetezik, talán hébe-hóba rátalálnak új kulturális portálunkra, melynek nézettségi-olvasottsági adatai máris biztatóak, s amelyet nem titkoltan a fiatal olvasónemzedéknek (is) szántunk. Sokkal lehangolóbb, hogy az ifjak, akikkel találkoztunk, gyakorlatilag semmilyen ismerettel nem rendelkeznek a kortárs magyar irodalomról, kérésünkre egyetlen ma élő magyar írót nem tudtak megnevezni, úgyhogy az a kérdésünk még reménytelenebb volt, hogy ismernek-e a megyében élő írót, költőt. Az olvasás ma nem tartozik a tizenévesek szabadidős foglalatosságai közé, s úgy hiszem, a kép akkor sem lenne kedvezőbb, ha ugyanezeket a kérdéseket valamely váradi középiskolában tennénk fel. Mint rövid közvélemény-kutatásunkból kiderült, a világhálót is jobbára levelezésre, chatelésre, zenék és filmek letöltésére használják. Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy az általunk a Váradból találomra felolvasott néhány vers és rövidpróza kedvező fogadtatásra talált, lekötötte őket, értették e szövegeket. Néhányan el is mondták, eddig az a kép, az az előítélet élt bennük, hogy az, amit a kortárs szerzők írnak, érthetetlenül modern, számukra fogyaszthatatlan.

*A Várad 2008. évi 11/12-es összevont lapszámának fedőlapja.


Persze miért is olvasnának kortárs irodalmat e középiskolások, ha nincs előttük olyan példa, ami őket erre késztetné? Nem ezt látják otthon, s alighanem tanáraik részéről – néhány kivételtől eltekintve – sem érezhetnek ilyen irányú biztatást. A tananyag, a tanterv, az egész iskolai szemlélet alkalmatlan arra, hogy kedvet csináljon az olvasáshoz, hogy az irodalom, ezen belül a kortárs irodalom felé terelje az érdeklődésüket. Hogy gond van az orientációval, azt nemegyszer megtapasztalhatjuk, amikor iskolai szavalóversenyeken szembesülünk a választott művek szűkös, a kötelező olvasmányi körből kitörni képtelen, közhelyes választékával. Bemagolják órákon azt, amit feltétlenül tudni kell, s ezzel annyi, a magyar irodalom hajszálnyival sem emelkedik ki fontosság tekintetében a többi tárgy közül.

Valamit sürgősen tenni kell, s ha az iskola nem közelít az irodalomhoz, utóbbinak kell megtennie e lépéseket az iskolák, a diákok és tanárok felé. Úgyhogy bár e mostani folyóirat-népszerűsítő körutunkba majdhogynem véletlenül csöppentünk bele, jövőre igyekszünk tudatosan az alma materek felé fordulni, megismertetni és megbarátkoztatni a tinédzsereket azzal a gazdag és izgalmas kínálattal, amit klasszikus és kortárs literatúránk jelent.


A szerző további írásai


Vers
Ady András: Gyulafehérvár három tételben (Reggel apácákkal, Rokoni affér, Ökuménia)
Bogdán László: Ricardo Reis Tahitin (39-40.)
Nagyálmos Ildikó: A kisház
Nagyálmos Ildikó: Aradon megállt az ősz
Nagyálmos Ildikó: Vers a vanról és a nincsről
Nagyálmos Ildikó: Utolsó ima
Nagyálmos Ildikó: Ősz
Szilágyi András: Már átlátszik rajtam
Szilágyi András: Körberajzolt
Szilágyi András: Magamtól távol
Vitus Ákos: Csillagszemetestek
Vitus Ákos: Túladag
Vitus Ákos: Sziámi
Próza
Aczél Géza: Timúrra várva (drámaszinopszis)
Magyarosi Sándor: E-Love
Magyarosi Sándor: Mindenütt jó
Magyarosi Sándor: Siccki és a grófnő
Szabó Tibor: A Prognózis konferencia (részlet a 47 címû regényből)
Tar Károly: Pánik (regényrészlet)
Fordítóműhely
Claudiu Komartin: Versek apámról - történet Ruszlánnak
Claudiu Komartin: Üledékek, merengések
Művészet
Szilágyi Aladár: Csen Sang-ping, az antiszobrász
Társadalom
Dan Beáta: Egy „versenyképtelen” generáció
Dr. Borsos Szabolcs PhD: Megjegyzések a választás háttereiről
Fábián Sándor: Tangenciák (Zudor János, Darkó István)
Kupán Árpád: Hegedüs Nándor, a kisebbségvédelem bátor és elkötelezett harcosa
Kultúra
Dr. Szőcs Károly: Schrödinger macskája él, és a könyv is élni fog!
Péter I. Zoltán: Ady-emléktáblák nyomában
Péterfy Orsolya Laura: Identitás – hol vagy?! Diffúz identitás Shakespeare Lear király című művében
Rus Fodor Dóra: A fent és a lent vonzásában. Térdimenziók szerinti jelentésszerveződés néhány Áprily-költeményben és ennek megjelenítése a román nyelvű fordításban
Tavaszi Hajnal: Könyves napok Vásárhelyen
Kritika
Gittai István: A „nyolcvanas nemzedék” – tíz kortárs román novellista
Gittai István: A művész három szólama
Képtár
Csen Sang-ping alkotásaiból

impresszumszerzői jogok