2009/01
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Szűcs László

Válság és kultúra

Úgy viselkedik a pénzügyi világ, ezen belül is a bankrendszer, mintha vezetői egy közúti baleset vétlen áldozatai lennének, holott a „karambolért” ők maguk a hibásak. Körülbelül ez a lényege mindannak, amit Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász mondott nemrég a svájci üdülővárosban, Davosban rendezett gazdasági világfórumon. S hogy miért is idézem ezt egy irodalmi-kulturális lap bevezető cikkében? Nos, csupán azért, mert feltételezem, hogy a valódi áldozata, igazi kárvallottja e balesetnek a kultúra lesz. A gazdasági-pénzügyi válság idején – miközben a bankok milliárdos mentőöveket kapnak világszerte – a különböző költségvetéseknek, illetve büdzsé-módosításoknak a kultúra lesz az első vesztese. Hiszen infrastruktúrára, fejlesztésre – ugye a munkahelyteremtés szempontjára is gondolva – áldozni kell, s az úgynevezett improduktív ágazatok közül nyilván az egészségügy és az oktatás alulfinanszírozása válthatja ki a legerősebb társadalmi feszültségeket, amit nem szívesen vállal egy kormány sem, úgyhogy marad a kultúra, ahol a leginkább meg lehet majd húzni a nadrágszíjat. Arról nem is szólva, hogy a különböző szekértáborokhoz való tartozás, a kultúra terén is érzékelhető megosztottság miatt abba a jól összehúzott egy nadrágba többen is bele kell férjenek.

*A Várad idei első lapszámának fedőlapja


Bizonyosan demagóg dolog, de arra is fogadni mernék, hogy a védelmi kiadások, a hadipar apanázsa bizony nem apad majd el sehol… Kevesebb jut viszont a művészetekre, művelődésre, ezen belül is olyan fölösleges lomokra, mint az irodalom, a képzőművészet, illetve minden olyan előadó-művészetre, ami nem kifejezetten széles tömegeket szólít meg. Hiszen ez esetben elhanyagolható az esélye annak, hogy jelentősebb tömegek demonstrálnának a kulturális intézmények támogatásának csökkenése miatt. Hogy minderre helyi, bihari, váradi példákat is említsek, előfordulhat, hogy fontos beruházások további késedelmet szenvedhetnek, például az új múzeum építése, a színház belső felújításának a befejezése, a műemléképületek tatarozása, a vár rekonstrukciója.
Apropó műemlékek: addig, amíg Nagyvárad központjában bútorüzletként működhet az egykor patinás kávéház, amelynek oldalán emléktáblák sora kellene emlékeztessen a hely kulturális kötődéseire, addig ne mondja senki, hogy e város mai vezetőit különösebben érdekelné a kulturális értékek megőrzése. Olykor elég lenne bizonyos dolgokra nemet mondani. Hiszen vannak helyzetek, amikor az elkötelezettség pénz nélkül is bizonyítható.


A szerző további írásai


Junior
Balogh Zsuzsanna: Orrod íve kell
Balogh Zsuzsanna: Sétál
Balogh Zsuzsanna: Búcsúkeringő
Vers
André Ilona Ibolya: A világ tetején
Balázs F. Attila: Égési sebek
Barok Márk: Mackóversek
Kinde Annamária: Rózsavér. Fojtogató
Nagy Ágnes Noémi: Kibetűzetlen sorok (részletek)
Próza
Czirják Árpád: 18 +
Lászlóffy Csaba: Kihűlt ereklyék bolygatása
Lászlóffy Csaba: Homályból kiszűrt hangulatok
Lászlóffy Csaba: Vázlat
Lászlóffy Csaba: Mondták róla…
Lászlóffy Csaba: Az emlékek „hiúságvására”
Lászlóffy Csaba: Ó, áldott törzsi állapotok
Szabó Nagy Attila: Ha Lao-ce ma vasutas lenne…
Tóth Ágnes: Beatrice
Tóth Ágnes: Ahol fű nem nő
Váradi Nagy Pál: Doktor MDK
Művészet
Ujvárossy László: Kerekes Gyöngyi (Gyöngy) spirituális kertjei
Társadalom
Filep Tamás Gusztáv: A szó szentsége s a polgári erény (Hlatky Endre, 1895–1957)
Kupán Árpád: Hűség és hivatástudat. Adalékok dr. Soós István polgármester pályaképéhez
Varga Gábor: Duna-parti gondolatszilánkok
Kritika
Gittai István: Markolni nagyot (Kocsis Csaba Közép-európai mozaik című könyvéről)
Kinde Annamária: „Keserű, édes, nőboldog magány” (Megkésve bár, de sokat idézve) - Demény Péter A fél flakon című verseskötetéről
Képtár
Kerekes Gyöngyi munkáiból

impresszumszerzői jogok