magunkról
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

A Várad öt éve

2002 januárjában, egy tágas nagyváradi lakásban gyűlt össze kéttucatnyi váradi sajtós és művészember, akik elhatározták, hogy az 1996-ban végleg megszűnt Kelet-Nyugat helyett új folyóiratot kell alapítani a városban. A találkozó résztvevői egy öttagú szervezőbizottságot választottak, mely a következő hetekben fokozatosan szerkesztőbizottsággá alakult át.

A Várad végül annak az évnek a tavaszára meg is jelent, hivatalos alapítója a Nagyváradi Ady Társaság. A lapnak eddig 28 száma jelent meg, a kezdetektől megtalálható az interneten is, korábban a NAT honlapjának részeként, 2007. február 14-től önállóan.

A Váradot 2006 februárjától a Bihar megyei Önkormányzathoz tartozóan az önálló gazdálkodású kulturális közintézmény, a Várad kulturális folyóirat adja ki.

2007-től megkezdődik a fokozatos áttérés a havi megjelenésre: ez évben tíz alkalommal jelentkezik a lap, míg 2008-tól havi rendszerességgel.

A Kelet-Nyugat szellemi örökségét vállalva a Várad nyitott mind a szerzők, mind a műfajok, illetve a különböző tematikák tekintetében is. Az alaptematikák – irodalom, művészet, társadalom, tudomány – célja minél szélesebb körű érdeklődésű olvasóréteg megszólítása. A megjelenés sűrítése maga után vonja a folyóirat szerkezetének változását is, új rovatok, új állandó szerzők bevonásával.


impresszumszerzői jogok